Офіційний веб-сайт
Наприклад, 28.11.2020
Наприклад, 28.11.2020
Для людей з вадами зору

Антикорупційні програми

Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади доступні за посиланням.

Згідно з положеннями частини першої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» антикорупційні програми приймаються в:

  • Адміністрації Президента України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, державних цільових фондах – шляхом затвердження їх керівниками;
  • Апараті Ради національної безпеки і оборони України – шляхом затвердження Секретарем Ради національної безпеки і оборони України;
  • Національному банку України – шляхом затвердження Правлінням банку;
  • Рахунковій палаті, Центральній виборчій комісії, Вищій раді юстиції, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласних радах, Київській та Севастопольській міських радах, Раді міністрів Автономної Республіки
  • Крим – шляхом затвердження їх рішеннями.  

При цьому з урахуванням Завдань і заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях антикорупційні програми затверджуються щороку до 01 березня.

Звертаємо увагу, що антикорупційні програми підлягають погодженню Національним агентством з питань запобігання корупції.

Для погодження антикорупційної програми органи влади направляють до Національного агентства з питань запобігання корупції затверджену в установленому порядку антикорупційну програму в паперовому вигляді.

Додатково інформуємо, що комплекс правил і процедур щодо оцінки корупційних ризиків у діяльності органів влади визначено у Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженій рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від
02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 (рішення доступне за посиланням).

Крім того, рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 (доступне за посиланням) затверджені Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, які розраховані для використання у роботі суб’єктами затвердження антикорупційних програм,  визначеними в частині першій статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції.