Офіційний веб-сайт
Наприклад, 27.11.2020
Наприклад, 27.11.2020
Для людей з вадами зору

Департамент моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції

Основним завданням Департаменту є забезпечення реалізації повноважень Національного агентства щодо моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції.

Основні Функції Департаменту

  • здійснення моніторингу та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, отримання подарунків, дотримання обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб
  • вжиття заходів щодо здійснення методичного та консультативного забезпечення виконання законодавства з питань етичної поведінки, отримання подарунків, дотримання обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб
  • виявлення порушень, ініціювання питання про проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, надсилання до інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень
  • підготовка матеріалів щодо звернення до суду із позовами (заявами) з питання визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів, укладених внаслідок вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
  • розгляд звернень та запитів (у тому числі на отримання публічної інформації) народних депутатів, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб з питань, пов'язаних із діяльністю Департаменту
  • вжиття заходів щодо залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики
  • підготовка пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції Департаменту

Запобігання корупції
Мета:  забезпечення доброчесності законодавчої, виконавчої та судової гілок влади шляхом впровадження ефективних антикорупційних стандартів (етичні стандарти, запобігання конфлікту інтересів, викриття корупції тощо) та створення інституціонального забезпечення їх дотримання.
Очікувані результати:  інститут забезпечення доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (стандарти етичної поведінки, запобігання та виявлення конфлікту інтересів) запроваджено механізми повідомлень про корупційні прояви впроваджені та використовуються.