Офіційний веб-сайт
Наприклад, 25.11.2020
Наприклад, 25.11.2020
Для людей з вадами зору

Департамент організації роботи із запобігання та виявлення корупції

Завдання – виконання повноважень Національного агентства щодо організації роботи із запобігання та виявлення корупції у державних органах та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях

Запобігання корупції

Мета: забезпечення доброчесності законодавчої, виконавчої та судової гілок влади шляхом впровадження ефективних антикорупційних стандартів (антикорупційні програми, викриття корупції тощо) та створення інституціонального забезпечення їх дотримання

Очікувані результати: антикорупційні програми, підготовлені на основі аналізу корупційних ризиків, затверджені та ефективно виконуються в усіх органах, визначених Законом України «Про запобігання корупції» механізми повідомлень про корупційні прояви впроваджені та використовуються.

Витяг із завдань і заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад 

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки,

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265

Основні Функції Департаменту

 • здійснення координації та надання методичної допомоги щодо виявлення державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупційних ризиків у своїй діяльності та реалізації ними заходів щодо їх усунення, у тому числі підготовки та виконання антикорупційних програм
 • збір, аналіз, узагальнення інформації щодо корупційних ризиків, підготовка проектів рекомендацій та типологій щодо їх запобігання та усунення
 • організація заходів з контролю за підготовкою та виконанням антикорупційних програм в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, забезпечення погодження таких програм, розробка типової антикорупційної програми юридичної особи
 • забезпечення співробітництва з приватним сектором щодо впровадження антикорупційних програм
 • розгляд питань щодо надання згоди на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми юридичних осіб, у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»
 • проведення перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування
 • вжиття заходів щодо координації в межах компетенції, методичного забезпечення та здійснення аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції
 • здійснення заходів з формування та ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні, або пов’язані із корупцією правопорушення
 • забезпечення співпраці з особами, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», організовує вжиття заходів щодо їх правового та іншого захисту, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їх прав, у зв’язку з таким інформуванням
 • за результатами розгляду заяв фізичних та юридичних осіб про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» ініціювання та проведення перевірок можливих фактів таких порушень
 • проведення постійного моніторингу дотримання законодавства у сфері захисту викривачів, підготовка пропозицій щодо удосконалення державної політики у цій сфері
 • здійснення заходів щодо популяризації та стимулювання політики викриття корупції, а також щодо захисту викривачів від негативних дій із боку працедавців, у тому числі участь у судових процесах
 • організація отримання, аналіз і спрямування за належністю повідомлень про корупцію (тих, що надходять спеціальними каналами зв’язку з Національним агентством: засобами електронного зв’язку, через офіційний веб-сайт та через гарячу лінію).