Офіційний веб-сайт
Наприклад, 24.10.2020
Наприклад, 24.10.2020
Для людей з вадами зору

Департамент перевірки декларацій та моніторингу способу життя

Мета - здійснення повноважень Національного агентства з фінансового контролю та моніторингу способу життя.

Основні функції:

 • забезпечує контроль та перевірку декларацій суб’єктів декларування;
 • проводить моніторинг способу життя суб’єктів декларування;
 • організовує здійснення методичного та консультативного забезпечення виконання законодавства з питань подання та перевірки декларацій суб’єктів декларування;
 • виявляє порушення, ініціює питання про проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, надсилає до інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень;
 • складає протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції Національного агентства, застосовує передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення;
 • готує матеріали та передає їх до відповідного структурного підрозділу для звернення до суду із позовами (заявами) з питання визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
 • готує пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції Департаменту;
 • бере участь у здійсненні антикорупційної експертизи проектів актів, моніторингу законодавства на предмет виявлення корупціогенних норм;
 • готує пропозиції стосовно удосконалення технічного забезпечення системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 • здійснює аналіз та моніторинг відомостей, що містяться в реєстрі осіб, які відповідно до статті 50 Закону України «Про запобігання корупції» займають відповідальне та особливо відповідальне становище;
 • аналізує інформацію, яка розміщена у друкованих та електронних засобах масової інформації, а також на сторінках у соціальних мережах,яка стосується виконання завдань та функцій Департаменту;
 • готує проекти запитів до фізичних осіб, суб’єктів господарювання, органів державної влади і органів місцевого самоврядування  України та інших держав стосовно отримання інформації, необхідної для виконання завдань та функцій Департаменту.