Офіційний веб-сайт
Наприклад, 27.11.2020
Наприклад, 27.11.2020
Для людей з вадами зору

Департамент з питань запобігання політичної корупції

Відповідно  до Закону України «Про запобігання корупції» на Національне агентство з питань запобігання корупції покладено функції про запобігання політичній корупції. 

Основним завданням Департаменту є виконання повноважень Національного агентства у частині здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо фінансування політичних партій, дотриманням встановленого порядку надходження та використання коштів виборчих фондів, вжиття заходів щодо осіб, в діяннях яких є ознаки правопорушень у цій сфері.

У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, Регламентом Національного агентства, положенням про апарат Національного агентства.

Департамент з метою опрацювання питань, що належать до компетенції Національного агентства, взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату Національного агентства, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування.

Основні Функції Департаменту:

  • Здійснює державний контроль за дотриманням встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій та цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування їхньої статутної діяльності, своєчасністю подання звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах, повнотою таких звітів, звіту зовнішнього незалежного фінансового аудиту діяльності партій;
  • Готує пропозиції щодо розподілу коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності політичних партій за результатами виборів до Верховної Ради України, пропозиції щодо відмови у наданні державного фінансування статутної діяльності політичної партії, зупинення, припинення або відновлення такого фінансування;
  • Виявляє порушення, ініціює питання про вживання заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до порушення законодавства про фінансування політичних партій;
  • Готує матеріали щодо звернення до суду із заявами з питань, визначених Законом України “Про політичні партії в Україні”, готує пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції Департаменту;
  • Бере участь у здійсненні антикорупційної експертизи проектів актів, моніторингу законодавства на предмет виявлення корупціогенних норм;
  • Здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Департаменту.