Офіційний веб-сайт
Наприклад, 27.11.2020
Наприклад, 27.11.2020
Для людей з вадами зору

Державне фінансування

Державне фінансування статутної діяльності політичних партій, відповідно до внесених змін до Закону України "Про політичні партії в Україні", розпочалося  з третього кварталу 2016 року.

Державне фінансування статутної діяльності політичних партій, відповідно до внесених змін до Закону України "Про політичні партії в Україні", розпочалося  з третього кварталу 2016 року.

У 2016 році реалізовано вимоги Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо надання державного фінансування статутної діяльності політичних партій на суму 167647,625 тис. грн (фінансування отримали 5 політичних партій). У 2017 році реалізовано вимоги Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо надання державного фінансування статутної діяльності політичних партій, в зв’язку з цим фінансування отримали 6 політичних партій на суму 442399,4 тис. грн. У 2018 році  на фінансування статутної діяльності політичні партії  отримали  513 671 300 грн. На фінансування  у 2019 році з державного бюджету  виділено 565 680 500, 00 грн.

Державне фінансування політичних партій підвищило рівень фінансової, організаційної та кадрової спроможності партій, дозволило диверсифікувати джерела фінансування партійної діяльності, зменшило рівень залежності партій від великих донорів, зменшило ризики корупції у політиці за рахунок зменшення залежності партій від приватних донорів, дало змогу компенсувати скорочення кількості членів партій і, відповідно, надходжень від членських внесків, переорієнтувати діяльність партій з постійного пошуку джерел фінансування на внутрішньопартійний розвиток, створило умови для чесної та вільної політичної конкуренції, розвитку нових партій.

Законом України «Про політичні партії в Україні» було запроваджено не тільки державне фінансування політичних партій, але й  щоквартальну звітність для політичних партій, встановлено максимальний розмір суми внеску від фізичних та юридичних осіб, та передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення встановленого порядку або строків подання звітів політичних партій, подання завідомо недостовірних відомостей у звітах політичних партій, порушення порядку надання або отримання внесків, порушення порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичних партій. Завдяки чинному Закону України «Про політичні партії в Україні» відповідальність політичних партій за різноманітні порушення збільшилася й чіткіше врегульована.

Таким чином, державне фінансування статутної діяльності політичних партій є ключовим інструментом  підвищення фінансової прозорості діяльності політичних партій.

Державне фінансування статутної діяльності політичних партій у 2019 році 

Державне фінансування статутної діяльності політичних партій​ у 2018 році