Офіційний веб-сайт
Наприклад, 26.02.2020
Наприклад, 26.02.2020
Для людей з вадами зору

Інформація щодо проекту Закону України "Про захист викривачів корупції"

        

Питання щодо унормування захисту викривачів окремим законодавчим актом випливає з міжнародних зобов’язань України в рамках Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) (рекомендація 3.2 за результатами третього раунду моніторингу).

Річною національною програмою під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік, затвердженою Указом Президента України від 28 березня 2018 року № 89/2018, передбачено, що пріоритетом діяльності у сфері запобігання та протидії корупції у 2018 році є практичне втілення норм прийнятих антикорупційних законів. До пріоритетних завдань віднесено, зокрема, удосконалення механізму державного захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів).

Стратегією розвитку Національного агентства з питань запобігання корупції на 2017-2020 роки та планами з її реалізації, затвердженими рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) від 22 червня 2017 року № 234, передбачено підготовку проекту Закону України «Про захист викривачів корупції».

Згідно з пунктом 13 частини першої статті 11 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) до повноважень Національного агентства належить здійснення співпраці із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вжиття заходів щодо їх правового та іншого захисту, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їх прав, у зв’язку з таким інформуванням.

Водночас на сьогодні в нормах Закону відсутній конкретний дієвий механізм захисту осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону (викривачів корупції).

У зв’язку з цим Національне агентство розробило проект Закону України «Про захист викривачів корупції» (далі – проект Закону), який:

  1. опрацьований Міжвідомчою робочою групою з питань захисту викривачів при Національному агентстві, до складу якої входять представники Національного агентства, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України;
  2. розміщено на офіційному сайті Національного агентства для обговорення з громадськістю та передано на опрацювання Громадській раді при Національному агентстві. Щодо проекту Закону надійшов висновок Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС в Україні) листом від 09 липня 2018 року № 2018-EUAM-1789 (вх. № 07/32953/18 від 10 липня 2018 року);
  3. рішенням Національного агентства від 12 жовтня 2018 року № 2285 схвалено та направлено на погодження до заінтересованих органів. Проект Закону погоджено з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України. Міністерство внутрішніх справ України та Національне антикорупційне бюро України погодили із зауваженнями, які частково враховані, Генеральна прокуратура України зазначила, що проект потребує суттєвого доопрацювання;
  4. обговорювався 02 листопада 2018 року під час круглого столу «Роль інституту викривачів у запобіганні та протидії корупції», організованого Національною академією внутрішніх справ та Консультативною місією Європейського Союзу в Україні за участі представників Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, Національного агентства, державних органів, закладів вищої освіти, громадських організацій та науково-дослідних установ;
  5. рішенням Національного агентства від 01 лютого 2019 року № 291 з урахуванням пропозицій заінтересованих органів схвалено та направлено на правову експертизу до Міністерства юстиції України.

У проекті Закону визначені основні напрями реалізації державної політики у сфері захисту викривачів та передбачено включення звіту про ситуацію з захистом викривачів до національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики.

Проект Закону передбачає такі основні аспекти захисту викривачів: захист інформації про викривача, обов’язковий захист життя, житла, здоров’я та майна викривача правоохоронними органами, заборона порушення трудових прав викривачів, право на безоплатну правову допомогу, відновлення прав і законних інтересів викривачів та відшкодування збитків і шкоди, завданих викривачам.

У проекті Закону деталізовано поняття «викривач» та введено поняття «прирівняні особи», які для цілей цього Закону прирівнюються до викривачів (близькі особи, члени сім’ї викривача). Крім того, у проекті Закону розширений перелік осіб, які можуть порушити права викривачів (замість керівника або роботодавця вводиться поняття «особа, наділена владними повноваженнями»). У проекті Закону інформація про викривачів корупції віднесена до конфіденційної інформації, зазначені випадки, в яких не потрібна згода викривача на розголошення такої інформації.

Одним із важливих нововведень проекту Закону є надання правового захисту викривачам корупції адвокатами центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Також у проекті Закону передбачено, що при розгляді звернення викривача Національне агентство встановлює: факт подання повідомлення про корупцію, факт застосування/створення загрози застосування негативних заходів, причинно-наслідковий зв’язок між ними.

Не менш важливим аспектом є положення щодо розробки Національним агентством Порядку організації захисту прав викривачів та прирівняних осіб, порушених у зв’язку з повідомленням про корупцію, як підзаконного нормативного акта.

Прийняття Закону України «Про захист викривачів корупції» дозволить вдосконалити механізм державного захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів), шляхом:

  • визначення понять «викривач» та «прирівняні особи»;
  • запровадження дієвого механізму правового захисту викривачів корупції адвокатами центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
  • віднесення інформації про викривача до конфіденційної;
  • розширення переліку осіб, які можуть порушити права викривачів (введення поняття «особа, наділена владними повноваженнями»);
  • введення адміністративної та кримінальної відповідальності за застосування негативних заходів впливу до викривача та прирівняної особи.