Офіційний веб-сайт
Наприклад, 25.06.2020
Наприклад, 25.06.2020
Для людей з вадами зору

Інформація щодо захисту викривачів у судах

        

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 11 Закону України «Про запобігання корупції» до повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції належить вжиття заходів щодо правового та іншого захисту осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (викривачів).

Один із інструментів для реалізації вказаного захисту – це участь Національного агентства як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ними загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою.

Можливість залучення Національного агентства до судових проваджень на стороні викривача передбачена частиною третьою статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України та частиною другою статті 53 Цивільного процесуального кодексу України.

Зокрема, у 2018 році Національне агентство було залучено до 24 судових справ цивільної та адміністративної юрисдикції, які стосуються порушень трудових прав викривачів і розглядалися судами м. Києва, Дніпропетровської, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької областей.

Слід зазначити, що згідно із положеннями частини другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України та частини третьої статті 81 Цивільного процесуального кодексу України обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладено на відповідача, тобто керівника або роботодавця.