Офіційний веб-сайт
Наприклад, 24.10.2020
Наприклад, 24.10.2020
Для людей з вадами зору

Інформація з Реєстру. Витяг і довідка

Відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу та інформаційної довідки.

 

Витяг з Реєстру – документ, який свідчить про внесення відомостей про особу до Реєстру або про відсутність відомостей про таку особу в Реєстрі.

Національне агентство надає безоплатно витяг з Реєстру протягом семи робочих днів на підставі:

 • письмового запиту державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством);
 • письмового запиту правоохоронних органів у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження;
 • письмового звернення фізичної особи (уповноваженої нею особи) щодо отримання відомостей про себе, додаток 3 Положення (зразок додається), до якого додаються ксерокопія паспорта та згода на обробку персональних даних особи, що перевіряється (зразок додається), довіреність на представлення інтересів особи, засвідчена в установленому законодавством порядку.

Національне агентство відмовляє у наданні витягу з Реєстру в строки, встановлені для надання витягу, у разі відсутності у запитувача підстав для отримання запитуваної інформації або якщо у запиті про видачу витягу відсутні, неповністю, нечітко або нерозбірливо зазначені відомості, передбачені пунктом 5 розділу ІІІ Положення.

 

Увага! Не приймаються запити з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими, не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, а також із пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.

 

Інформаційна довідка з Реєстру – це документ, сформований будь-яким користувачем в онлайн-режимі та містить інформацію про наявність або відсутність відомостей в Реєстрі відносно себе та відносно юридичної особи, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру за вчинення корупційного правопорушення.

Інформаційна довідка може бути сформована будь-яким зареєстрованим користувачем стосовно себе на основі персональних даних, вказаних у його електронному цифровому підписі (далі – ЕЦП).

Інформаційна довідка з Реєстру формується програмно-апаратними засобами Реєстру на основі даних, вказаних в ЕЦП юридичної особи, шляхом пошуку у Реєстрі за найменуванням юридичної особи, коду в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ідентифікаційного коду юридичної особи іншої країни (для нерезидентів) та безоплатно надається запитувачу.

 

Відкритими для безоплатного цілодобового доступу до відомостей з Реєстру через офіційний веб-сайт Національного агентства є така інформація:

1) про фізичну особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • місце роботи, посада на час вчинення корупційного або пов’язаного
 • з корупцією правопорушення;
 • склад корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
 • вид покарання (стягнення);
 • спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку;
 • вид дисциплінарного стягнення;

2) про юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру:

 • найменування;
 • юридична адреса, код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб
 • та фізичних осіб - підприємців;
 • склад корупційного правопорушення, у зв’язку з вчиненням якого застосовано заходи кримінально-правового характеру;
 • вид застосованих заходів кримінально-правового характеру.

Відомості про осіб, що виключені з Реєстру з підстав, визначених пунктом 8 розділу ІІ Положення, не підлягають розміщенню на веб-сайті