Офіційний веб-сайт
Наприклад, 26.11.2020
Наприклад, 26.11.2020
Для людей з вадами зору

Положення про визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері

        

Стратегічні цілі, яких планується досягти шляхом виконання закладених у антикорупційній програмі конкретних заходів. Лише у цьому розділі допускається наведення положень нормативно-правових актів, принципів, основ світогляду органу влади, які не можна виміряти без здійснення аналізу виконання усіх, передбачених програмою, заходів (наприклад, підвищення рівня доброчесності посадових осіб, зменшення кількості вчинюваних корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, мінімізація корупційних ризиків, які виникають у процесі виконання посадовими особами органу влади своїх обов’язків тощо).