Офіційний веб-сайт
Наприклад, 24.10.2020
Наприклад, 24.10.2020
Для людей з вадами зору

Про зазначення місцезнаходження у звіті

   

Політична партія та її місцеві організації, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, на титульній сторінці Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – Звіт) зазначають своє місцезнаходження та фактичне місцезнаходження (у разі невідповідності місцезнаходження).

Проте у відповідних розділах Звіту політичні партії не відображають інформацію про право користування чи володіння приміщеннями за своїм місцезнаходженням.

У зв’язку з зазначеним інформуємо, що у розділі І Звіту політичні партії мають відображати відомості про підстави користування приміщеннями за місцезнаходженням або фактичним місцезнаходженням, які можуть належати їм на праві власності або використовуватись ними на праві користування. При цьому про право власності зазначається у главі 1, а про право користування – у главі 2 розділу І Звіту відповідно.

Разом з цим слід враховувати, що відповідно до частини четвертої статті 14 Закону України «Про політичні партії в Україні» внеском на підтримку політичної партії є грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів політичної партії, спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку політичної партії, товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані політичною партією, її зареєстрованою в установленому порядку місцевою організацією, пов’язаною особою політичної партії чи її місцевої організації, висунутим політичною партією чи її місцевою організацією кандидатом на виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах (шляхом перерахування або переказування до виборчого фонду на відповідних виборах) або надані політичною партією зареєстрованій в установленому порядку місцевій організації політичної партії, пов’язаній особі політичної партії чи її місцевої організації, висунутому політичною партією чи її місцевою організацією кандидату на виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах (шляхом перерахування або переказування до виборчого фонду на відповідних виборах).

Враховуючи вищезазначене, якщо право користування приміщенням відбувається на безоплатній основі чи на пільгових умовах, то це може вважатися внеском на підтримку політичної партії.

Якщо приміщення (будинок, квартира тощо), за яким зареєстроване місцезнаходження політичної партії, її місцевої організації, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, не перебуває у власності або користуванні (на підставі договору оренди тощо) цієї політичної партії, її місцевої організації, а надане одним із членів цієї політичної партії чи іншою особою на безоплатній основі або на пільгових умовах лише для реєстрації місцезнаходження такої партії, її місцевої організації, то воно повинне бути відображене у Звіті як спонсорський внесок на користь політичної партії, її місцевої організації, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, у пункті 6.1 глави 6 розділу ІІІ Звіту.

Також, згідно із частиною дванадцятою статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні», до Звіту політичної партії необхідно додавати документи, що підтверджують відображені у звіті відомості, у тому числі договори оренди чи документи, що підтверджують право власності на приміщення.