Офіційний веб-сайт
Наприклад, 26.11.2020
Наприклад, 26.11.2020
Для людей з вадами зору

Процедура та суб’єкт, відповідальний за здійснення періодичного моніторингу виконання антикорупційної програми, процедура оцінки її виконання, процедуру та випадки періодичного перегляду програми

     

В тексті програми має бути закладено саме процедури – механізми реалізації відповідних інструментів, а не лише зазначена інформація, що орган влади (його уповноважений підрозділ) проводить постійний моніторинг, оцінку виконання та періодичний перегляд програми.

Тобто програма має містити:

  • процедуру моніторингу із зазначенням суб’єкта, який її здійснює (комісія чи уповноважений підрозділ), періодичність (наприклад, щокварталу) та способи здійснення такої процедури (отримання інформації від структурних підрозділів, її узагальнення);
  • процедуру оцінки виконання (може здійснюватися тим же суб’єктом, що й моніторинг або визначено іншого суб’єкта), що включатиме критерії такої оцінки з урахуванням своєчасності, повноти реалізації закріплених у ній заходів та результатів їх здійснення (наприклад, впливу результатів вжитого заходу на стан дотримання вимог Закону та/або пріоритетність корупційного ризику шляхом порівняння ситуації щодо корупції в органі влади до прийняття антикорупційної програми та у період  її впровадження);
  • процедуру перегляду (має міститися інформація щодо підстав перегляду, наприклад, внесення змін до законодавства, у т.ч. антикорупційного, встановлення за результатами оцінки виконання неефективності передбачених програмою заходів, ідентифікація нових корупційних ризиків, надання пропозицій Національним агентством, а також суб’єкта здійснення такого перегляду (підготовки/погодження змін)).

Разом з тим у разі затвердження антикорупційної програми із строком дії в один рік здійснення щорічної оцінки виконання та її перегляду є неприпустимим та пропонується здійснювати оцінку не рідше ніж раз на квартал, а перегляд – лише у разі виникнення закріплених у ній підстав.