Офіційний веб-сайт
Наприклад, 23.10.2020
Наприклад, 23.10.2020
Для людей з вадами зору

Робота з повідомленнями

       

Повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» може бути як письмовим, так і усним:

1) письмове повідомлення можна надати:

  • поштою
  • у скриньку для кореспонденції органу
  • на особистому прийомі
  • через веб-сайт органу
  • засобами електронного зв’язку

2) усне повідомлення можна надати через спеціальні телефонні лінії.

Національне агентство з питань запобігання корупції, а також інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування забезпечують умови для повідомлень їх працівниками про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку (частина четверта статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

Порядок обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України «Про політичні партії в Україні», що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції, затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.10.2017 № 1024, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 60/31512.

Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 № 286 (зі змінами).

Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» здійснюється уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу виконавчої влади (підпункт 9 пункту 5 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706).

Для роз’яснення порядку повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» рекомендується розміщувати відповідну інформацію на офіційних веб-сайтах та інформаційних стендах у приміщеннях органів, які міститимуть алгоритм дій із зазначенням номерів спеціальних телефонних ліній, адреси електронної скриньки для звернення з повідомленнями, контакти особи, уповноваженої на розгляд таких повідомлень, а також інформацію щодо спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Потрібно також враховувати, що створені канали зв’язку для одержання повідомлень викривачів мають бути максимально захищені від несанкціонованого втручання та витоку інформації.