Офіційний веб-сайт
Наприклад, 28.11.2020
Наприклад, 28.11.2020
Для людей з вадами зору

Спеціальна перевірка

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, проводиться спеціальна перевірка.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, проводиться спеціальна перевірка.

Зокрема, спеціальну перевірку щодо наявності відомостей про кандидата у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, а також щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, проводить Національне агентство з питань запобігання корупції.

Водночас, до початку ведення Національним агентством Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, повноваження щодо надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, під час проведення спеціальної перевірки здійснюються Міністерством юстиції України (пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня
2015 року № 171).

Рішенням Національного агентства від 10 червня 2016 року № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 958/29088, визначено початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій у два етапи.

З 01 січня 2017 року стартував другий етап подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що включає подання декларацій суб’єктами декларування – претендентами на зайняття посад.

Таким чином, з вказаної дати Національне агентство в межах спеціальної перевірки розпочало здійснення перевірок достовірності відомостей, зазначених у деклараціях, поданих з 01 січня 2017 року.

Додатково інформуємо, що Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171.