Офіційний веб-сайт
Наприклад, 28.11.2020
Наприклад, 28.11.2020
Для людей з вадами зору

Типові помилки при заповнені Звітів

Найбільш поширені типові помилки, які допускають політичні партії, їх місцеві організації, які в установленому порядку набули статус юридичної особи, при заповнені Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – Звіт):

  Найбільш поширені типові помилки, які допускають політичні партії, їх місцеві організації, які в установленому порядку набули статус юридичної особи, при заповнені Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – Звіт):

  1. зазначають інформацію про місцеві організації політичної партії в таблиці «Місцеві організації політичної партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи», проте до Звіту не додають інформацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру від кожної такої місцевої організації, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, що є порушенням частини дев’ятої статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні»  (далі – Закон) та підпункту 1 пункту 10 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.07.2016 № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.2016 за № 1185/29315 (далі – Положення про порядок подання Звіту);
  2. не зазначають інформацію про усі свої місцеві організації, які в установленому порядку набули статус юридичної особи в таблиці «Місцеві організації політичної партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи», що є порушенням пункту 5 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту;
  3. не додають до Звіту копій документів, що підтверджують відомості, які відображені в Звіті, а саме: довідки про рух коштів на рахунках, правоустановчі документи на майно, копії договорів оренди, безоплатного користування тощо, що є порушенням частини дванадцятої статті 17 Закону та підпункту 2 пункту 10 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту;
  4. зазначають недостовірну інформацію в Звіті щодо внесків на їх підтримку, а саме не відображають в Звітах місцевих організацій політичної партії внески, які були внесені ними на користь політичної партії, що є порушенням пункту 5 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту;
  5. зазначають недостовірну інформацію в Звіті щодо їх майна, а саме вказують не усе майно, яке перебуває у власності та/або користуванні, що є порушенням пункту 5 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту;
  6. зазначають недостовірну інформацію в Звіті щодо кількості працівників складу апарату місцевих організацій Партії, що є порушенням пункту 5 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту;
  7. порушують вимоги законодавства щодо їх фінансування, а саме недотримуються обмежень щодо здійснення внесків на підтримку політичних партій, їх місцевих організацій певними категоріями осіб (наприклад, юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства), що є порушенням пункту 3 частини першої статті 15 Закону;
  8. порушують вимоги законодавства щодо їх фінансування, а саме, отримують внески на свою підтримку готівкою, що є порушенням частини восьмої статті 14 Закону;
  9. не зазначають місце проживання та реєстраційні  номери  облікових карток платників податків фізичних осіб, які зробили внески, в підпункті 1 пункту 1.1 глави 1 розділу ІІІ Звіту, що є порушенням пункту 2 частини дев’ятої статті 17 Закону та пункту 7 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту;
  10. подають непронумеровані та непрошиті Звіти (не містять на останній сторінці напису «Усього пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом ____ аркушів»), що є порушенням абзацу другого пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту;
  11. заповнюють Звіти не за всіма передбаченими в них позиціями (залишають пусті графи), що є порушенням пункту 7 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту;
  12. включають додаткові таблиці з показниками (наприклад, у зведеній таблиці Звіту), які не передбачені Формою Звіту, що є порушенням пункту 7 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту;
  13. не заповнюють обов’язкові розділи Звіту, а саме: таблиці «Загальна інформація про політичну партію», «Місцеві організації політичної партії, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи», «Зведена таблиця Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру», що є порушенням пункту 1 розділу ІІІ Положення про порядок подання Звіту;
  14. не подають Звіт в електронному вигляді на електронному носії, що є порушенням частини сьомої статті 17 Закону та абзацу першого пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту;
  15. подають Звіт в електронному вигляді, який не відповідає Звіту в паперовому вигляді, що є порушенням абзацу четвертого пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту;
  16. подають Звіт в електронному вигляді  з незакритими відомостями про фізичну особу, які належать до інформації з обмеженим доступом (наприклад, не закрито РНОКПП керівника політичної партії на останній сторінці сканованої копії Звіту у форматі PDF), що є порушенням абзацу третього пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту;
  17. подають Звіти несвоєчасно, що є порушенням частини сьомої статті 17 Закону та пункту 2 розділу  II Положення про порядок подання Звіту.