Офіційний веб-сайт
Наприклад, 26.11.2020
Наприклад, 26.11.2020
Для людей з вадами зору

Заходи з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері

     

У відповідних заходах орган влади повинен відобразити реалізацію усіх, визначених Законом та Типовим положенням про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 (лише для органів виконавчої влади), превентивних механізмів.

Йдеться, зокрема, про: 

  • здійснення заходів, спрямованих на виявлення конфлікту інтересів та інших порушень антикорупційного законодавства та контроль дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів (проведення службових розслідувань, перевірок);
  • виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб органу влади, підприємства, установи та організації, підготовка пропозицій щодо усунення таких ризиків;
  •  проведення перевірок своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
  • експертизу проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються органом виконавчої влади, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень тощо.

Зазвичай відповідна складова оформлюється у вигляді таблиці, що включається до розділу «Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері» або викладається окремим додатком. Такий підхід є найбільш оптимальним, оскільки у відповідній таблиці вказується не лише найменування заходу, а й строк його виконання, відповідальні виконавці, необхідні фінанси та індикатори виконання.