Офіційний веб-сайт
Наприклад, 25.11.2020
Наприклад, 25.11.2020
Для людей з вадами зору

Законодавство

  1. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII.
  2. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».
  3. Закон України «Про доступ до публічної інформації».
  4. Кодекс законів про працю України
  5. Кодекс адміністративного судочинства України.
  6. Цивільний процесуальний кодекс України.
  7. Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706.
  8. Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 № 286 (зі змінами).
  9. Порядок обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України «Про політичні партії в Україні», що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.10.2017 № 1024, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 60/31512.

Проекти

  1. Проект Закону України «Про захист викривачів корупції», схвалений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.02.2019 № 291

Інформація щодо проекту Закону України "Про захист викривачів корупції"