Офіційний веб-сайт
Наприклад, 16.10.2019
Наприклад, 16.10.2019
Для людей з вадами зору

Звіт про розгляд запитів на отримання інформації за період з 01.01.2018 по 31.01.2018

         

Звіт про розгляд запитів на отримання інформації за період з 01.01.2018 по 31.01.2018

З 01.01.2018 по 31.01.2018 до Національного агентства надійшло 113 запитів на інформацію, у тому числі:

 • від фізичних осіб – 89 запитів або 78,8 % від загальної кількості запитів, з них електронною поштою – 72, поштою – 17;
 • від юридичних осіб – 24 запити або 21,2 % від загальної кількості запитів, з них електронною поштою – 22, поштою – 2.

До Національного агентства надійшло 11 запитів на інформацію від засобів масової інформації та 11 запитів – від громадських організацій.

Запитувана інформація щодо:

 • роз’яснень з питань застосування актів законодавства з питань електронного декларування; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб;
 • результатів перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які проводяться Національним агентством;
 • переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків;
 • надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 • наявності декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та надання їх копій;
 • територіальних органів Національного агентства;
 • кількості складених протоколів про адміністративні правопорушення за статтями 1726 та 18846 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
 • повідомлень від громадян про порушення щодо витрачання коштів з державного бюджету політичними партіями;
 • звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
 • надання копій рішень засідань Національного агентства;
 • щодо преміювання працівників Національного агентства;
 • діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;

Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

надання копій Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми в Національному агентстві, Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного агентства та Положення про сектор запобігання та виявлення корупції в НАЗК.

Порушені у запитах на інформацію питання належать до компетенції:

 • Департаменту антикорупційної політики (4 запити або 3,5 % від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції (8 запитів або 7,1 % від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції (24 запити або 21,2 % від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя (64 запити або 56,6 % від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту з питань запобігання політичній корупції (4 запити або 3,5 % від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту організаційного та кадрового забезпечення (5 запитів або 4,4 % від загальної кількості запитів);
 • Управління бухгалтерського обліку та звітності (4 запити або 3,5 % від загальної кількості запитів *);
 • Адміністративного департаменту (13 запитів або 11,5 % від загальної кількості запитів *);
 • Відділу правового забезпечення (15 запитів або 13,3 % від загальної кількості запитів *).

* запити, які розглядаються декількома Департаментами Національного агентства

У січні 2018 року закрито 103 запити на інформацію, з них:

 • 97 запитів або 85,8 % від загальної кількості запитів, що надійшли у січні 2018 року, з яких 55 запитів або 48,7 % від загальної кількості запитів – закрито раніше встановленого строку;
 • 6 запитів або 8,3 % від загальної кількості запитів, що надійшли у грудні 2017 року.
 • Крім того, 16 запитів або 14,2 % від загальної кількості запитів – запити на інформацію, термін виконання яких не настав у січні 2018 року.