Офіційний веб-сайт
Наприклад, 16.10.2019
Наприклад, 16.10.2019
Для людей з вадами зору

Звіт про розгляд запитів на отримання інформації за період з 01.02.2018 по 28.02.2018

      

З 01.02.2018 по 28.02.2018 до Національного агентства надійшло 129 запитів на інформацію, у тому числі:

 • від фізичних осіб – 97 запитів або 75,2 % від загальної кількості запитів, з них електронною поштою – 78, поштою – 19;
 • від юридичних осіб – 32 запити або 24,8 % від загальної кількості запитів, з них електронною поштою – 25, поштою – 7

До Національного агентства надійшло 17 запитів на інформацію від засобів масової інформації та 15 запитів – від громадських організацій.

Запитувана інформація щодо:

 • роз’яснень з питань застосування актів законодавства з питань електронного декларування; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб;
 • результатів перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які проводяться Національним агентством;
 • надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 • функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи “Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”;
 • послідовності дій користувача “Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”;
 • наявності декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та надання їх копій;
 • кількості складених протоколів про адміністративні правопорушення за статтями 1726 та 1727 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
 • повних перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 • звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
 • вжитих Національним агентством заходів щодо прихованих політичними партіями витрат;
 • надання Національним агентством державного фінансування статутної діяльності політичним партіям;
 • надання копій рішень засідань Національного агентства;
 • заробітної плати, нарахованої та виплаченої Голові Національного агентства, членам Національного агентства та працівникам;
 • радників членів Національного агентства.

Порушені у запитах на інформацію питання належать до компетенції:

 • Департаменту антикорупційної політики (1 запит або 0,8 % від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції (8 запитів або 6,2 % від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції (7 запитів або 5,4 % від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя (67 запитів або 51,9 % від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту з питань запобігання політичній корупції (9 запитів або 7,0 % від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту організаційного та кадрового забезпечення (19 запитів або 14,7 % від загальної кількості запитів);
 • Управління бухгалтерського обліку та звітності (4 запити або 3,1 % від загальної кількості запитів *);
 • Адміністративного департаменту (18 запитів або 14,0 % від загальної кількості запитів *);
 • Відділу правового забезпечення (18 запитів або 14,0 % від загальної кількості запитів *).

 

* запити, які розглядаються декількома Департаментами Національного агентства

У лютому 2018 року виконано 118 запитів на інформацію, з них:

 • 102 запити або 79,1 % від загальної кількості запитів, що надійшли у лютому
 • 2018 року, з яких 46 запитів або 35,7 % від загальної кількості запитів – закрито раніше встановленого строку;
 • 16 запитів або 14,2 % від загальної кількості запитів, що надійшли
 • у січні 2018 року, з яких 10 запитів або 8,8 % від загальної кількості запитів у січні 2018 року – закрито раніше встановленого строку.
 • У лютому 2018 року продовжено строк розгляду 3 запитів на інформацію згідно з частиною четвертою статті 20 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
 • Крім того, 27 запитів або 20,9 % від загальної кількості запитів – запити на інформацію, термін виконання яких не настав у лютому 2018 року.