Офіційний веб-сайт
Наприклад, 16.10.2019
Наприклад, 16.10.2019
Для людей з вадами зору

Звіт про розгляд запитів на отримання інформації за період з 01.03.2018 по 31.03.2018

     

З 01.03.2018 по 31.03.2018 до Національного агентства надійшло 124 запити на інформацію, у тому числі:

 • від фізичних осіб – 88 запитів або 71,0 % від загальної кількості запитів, з них електронною поштою – 77, поштою – 11;
 • від юридичних осіб – 36 запитів або 29,0 % від загальної кількості запитів, з них електронною поштою – 30, поштою – 6.

До Національного агентства надійшло 13 запитів на інформацію від засобів масової інформації та 19 запитів – від громадських організацій.

Запитувана інформація щодо:

 • роз’яснень з питань застосування актів законодавства з питань електронного декларування; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб;
 • результатів перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які проводяться Національним агентством;
 • переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків;
 • надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 • наявності декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та надання їх копій;
 • функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи “Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”;
 • послідовності дій користувача “Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”;
 • надання копій договорів з підрядниками, які були надані разом зі звітами політичної партії “Блок Петра Порошенка” за ІІІ, IV квартали 2017 року;
 • звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
 • структури апарату Національного агентства;
 • кількості внесених Національним агентством приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”;
 • кількості складених Національним агентством протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, за статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, віднесеними Законом України “Про запобігання корупції” до компетенції Національного агентства;
 • заробітної плати, нарахованої та виплаченої Голові Національного агентства, членам Національного агентства та працівникам;
 • надання копії Форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 • надання копій рішень засідань Національного агентства.

Порушені у запитах на інформацію питання належать до компетенції:

 • Департаменту антикорупційної політики (2 запити або 1,6 % від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції (10 запитів або 8,1 % від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції (10 запитів або 8,1 % від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя (73 запити або 58,9 % від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту з питань запобігання політичній корупції (9 запитів або 7,3 %
 • від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту організаційного та кадрового забезпечення (6 запитів або 4,8 %
 • від загальної кількості запитів);
 • Управління бухгалтерського обліку та звітності (3 запити або 2,4 % від загальної кількості запитів *);
 • Адміністративного департаменту (28 запитів або 22,6 % від загальної кількості запитів *);
 • Відділу правового забезпечення (14 запитів або 11,3 % від загальної кількості запитів *).

* запити, які розглядаються декількома Департаментами Національного агентства

У березні 2018 року виконано 137 запитів на інформацію, з них:

 • 110 запитів або 88,7 % від загальної кількості запитів, що надійшли у березні
 • 2018 року, з яких 43 запити або 34,7 % від загальної кількості запитів – закрито раніше встановленого строку;
 • 27 запитів або 20,9 % від загальної кількості запитів, що надійшли
 • у лютому 2018 року, з яких 9 запитів або 7,0 % від загальної кількості запитів у лютому 2018 року – закрито раніше встановленого строку.
 • У березні 2018 року продовжено строк розгляду 6 запитів на інформацію згідно з частиною четвертою статті 20 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
 • Крім того, 14 запитів або 11,3 % від загальної кількості запитів – запити на інформацію, термін виконання яких не настав у березні 2018 року.