Офіційний веб-сайт
Наприклад, 16.10.2019
Наприклад, 16.10.2019
Для людей з вадами зору

Звіт про розгляд запитів на отримання інформації за період з 01.04.2018 по 30.04.2018

    

З 01.04.2018 по 30.04.2018 до Національного агентства надійшов 81 запит на інформацію, у тому числі:

 • від фізичних осіб – 58 запитів або 71,6 % від загальної кількості запитів, з них електронною поштою – 49, поштою – 7, нарочно – 2;
 • від юридичних осіб – 23 запити або 28,4 % від загальної кількості запитів, з них електронною поштою – 21, поштою – 2.

До Національного агентства надійшло 10 запитів на інформацію від засобів масової інформації та 9 запитів – від громадських організацій.

Запитувана інформація щодо:

 • роз’яснень з питань застосування актів законодавства з питань електронного декларування; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб;
 • результатів перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які проводяться Національним агентством;
 • надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 • наявності декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та надання їх копій;
 • функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи “Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”;
 • реєстрів Національного агентства;
 • послідовності дій користувача “Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”;
 • надання Національним агентством державного фінансування статутної діяльності політичним партіям;
 • звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
 • надання копій банківських виписок про внески на поточні рахунки регіональних партійних організацій політичної партії “Українське об’єднання патріотів – УКРОП”;
 • надання копій рішень засідань Національного агентства;
 • кількості складених Національним агентством протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, за статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, віднесеними Законом України “Про запобігання корупції” до компетенції Національного агентства;
 • структури заробітної плати Голови Національного агентства, членів Національного агентства та працівників;
 • тренінгів з питань електронного декларування для уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;
 • Громадської ради при Національному агентстві.

Порушені у запитах на інформацію питання належать до компетенції:

 • Департаменту антикорупційної політики (1 запит або 1,2 % від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції (6 запитів або 7,4 % від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції (12 запитів або 14,8 % від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя (30 запитів або 37,0 % від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту з питань запобігання політичній корупції (4 запити або 4,9 %
 • від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту організаційного та кадрового забезпечення (6 запитів або 7,4 %
 • від загальної кількості запитів);
 • Управління бухгалтерського обліку та звітності (4 запити або 4,9 % від загальної кількості запитів *);
 • Адміністративного департаменту (28 запитів або 34,6 % від загальної кількості запитів *);
 • Відділу правового забезпечення (7 запитів або 8,6 % від загальної кількості запитів *).

* запити, які розглядаються декількома Департаментами Національного агентства

У квітні 2018 року виконано 80 запитів на інформацію, з них:

 • 66 запитів або 81,5 % від загальної кількості запитів, що надійшли у квітні
 • 2018 року, з яких 35 запитів або 43,2 % від загальної кількості запитів – закрито раніше встановленого строку;
 • 14 запитів або 11,3 % від загальної кількості запитів, що надійшли
 • у березні 2018 року, з яких 8 запитів або 6,5 % від загальної кількості запитів у березні 2018 року – закрито раніше встановленого строку.
 • У квітні 2018 року продовжено строк розгляду 3 запитів на інформацію згідно з частиною четвертою статті 20 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
 • Крім того, 15 запитів або 18,5 % від загальної кількості запитів – запити на інформацію, термін виконання яких не настав у квітні 2018 року.