Офіційний веб-сайт
Наприклад, 16.10.2019
Наприклад, 16.10.2019
Для людей з вадами зору

Звіт про розгляд запитів на отримання інформації за період з 01.06.2018 по 27.06.2018

      

З 01.06.2018 по 27.06.2018 до Національного агентства надійшло 165 запитів на інформацію, серед яких:

 • 88 або 53% надійшли електронною поштою
 • 71 або 43%  -   засобами поштового зв’язку
 • 5 або 3% - через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади
 • 1 або 1% - подано особисто.

Серед запитів, що надійшли до Національного агентства :

 • від фізичних осіб – 120 запитів або 73% від загальної кількості запитів
 • від юридичних осіб – 45 запитів або 27% від загальної кількості запитів

У тому числі:

 • 10 – від засобів масової інформації, що становить 6% від загальної кількості запитів
 • 29 – від громадських організацій – або 18% від загальної кількості запитів

Запитувана інформація щодо:

 • роз’яснень з питань застосування актів законодавства з питань електронного декларування – 6 запитів або 3,64%
 •  запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших обмежень з питань запобігання корупції у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб – 15 запитів або 9,09%
 • питань діяльності Національного агентства, в тому числі – перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які проводяться Національним агентством – 39 запитів або 23,64%
 • надання статичних даних з питань діяльності Національного агентства –
  9 запитів або 5,45%
 • щодо антикорупційних Програм – 2 запити або 1,21%
 • фінансування та звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру – 14 запитів або 8,48%
 • щодо фізичних осіб (надання переліку дій в Єдиному державному реєстрі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єктам декларування, копії матерів розгляду скарги, копій матеріалів перевірок, тощо) – 10 запитів або 6,06%
 • інше (наявності декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій та надання їх копій; надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; надання копій рішень засідань Національного агентства; роз’яснень з питань застосування актів законодавства, тощо) – 70 запитів або 42,42%

Порушені у запитах на інформацію питання належать до компетенції:

 • Департаменту координації антикорупційної політики (запит або 0,61% від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції (13 запитів або 7,88%  від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції (10 запитів або 6,06% від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя (66 запитів або 40% від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту з питань запобігання політичній корупції (13 запитів або 7,88% від загальної кількості запитів *);
 • Управління організаційно-адміністративного забезпечення (запити або 1,21% від загальної кількості запитів *)
 • Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (запити або 1,82% від загальної кількості запитів *);
 • Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації (запитів або 5,45% від загальної кількості запитів *);
 • Управління документального забезпечення та контролю (запитів або 4,24% від загальної кількості запитів *)
 • Управління правового забезпечення (запитів або 4,24% від загальної кількості запитів *)
 • Управління персоналом (запити або 1,21% від загальної кількості запитів *)
 • Відділу інформаційної політики та зв’язків зі ЗМІ (запит або 0,61% від загальної кількості запитів *)
 • Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції в НАЗК (запит або 0,61% від загальної кількості запитів *)

* в тому числі – запити, які розглядаються декількома Департаментами чи Управліннями Національного агентства.

Слід зазначити, що всі запити опрацьовуються сектором з питань доступу до публічної інформації Управління документального забезпечення та контролю.

 

У червні 2018 року опрацьовано 175 запитів на інформацію, з них:

 • 144 запити або 87,3% від загальної кількості запитів, що надійшли у червні 2018 року, з яких 55 запитів або 33,3% від загальної кількості запитів – виконано раніше встановленого строку;
 • 31 запит або 22,4% від загальної кількості запитів, що надійшли у травні 2018 року, з яких 5 запитів або 16% – виконано раніше строку.

Крім того, 21 запит або 12,7% від загальної кількості запитів, що надійшли у червні – запити на інформацію, термін виконання яких настане у липні 2018 року.

Загальний стан надходження та виконання запитів на інформацію за І півріччя 2018 року: