Офіційний веб-сайт
Наприклад, 16.10.2019
Наприклад, 16.10.2019
Для людей з вадами зору

Звіт про розгляд запитів на отримання інформації за період з 01.08.2018 по 31.08.2018

          

Звіт про розгляд запитів на отримання інформації за період з 01.08.2018 по 31.08.2018

З 01.08.2018 по 31.08.2018 до Національного агентства надійшло 98 запитів на інформацію, серед яких: 82 або 83,7% надійшли електронною поштою, 14 або 14,3%  -   засобами поштового зв’язку та 2 або 2% - через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади.

Серед запитів, що надійшли до Національного агентства:

 • від фізичних осіб – 65 запитів або 66,33% від загальної кількості запитів
 • від юридичних осіб – 33 запити або 33,67% від загальної кількості запитів.

У тому числі:

 • 18 – від засобів масової інформації, що становить 18,37% від загальної кількості запитів;
 • 12 – від громадських організацій – або 12,24% від загальної кількості запитів.

Запитувана інформація щодо:

 • роз’яснень з питань застосування актів законодавства з питань електронного декларування – 8 запитів або 8,16%;
 •  запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших обмежень з питань запобігання корупції у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб – 5 запитів або 5,1%;
 • питань діяльності Національного агентства, в тому числі – перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які проводяться Національним агентством – 35 запитів або 35,71%;
 • надання статичних даних з питань діяльності Національного агентства –
  5 запитів або 5,1%;
 • фінансування та звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру – 1 запит або 1,02%;
 • фізичних осіб (надання переліку дій в Єдиному державному реєстрі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єктам декларування, копії матеріалів розгляду скарги, копій матеріалів перевірок, тощо) – 11 запитів або 11,22%;
 • інше (наявності декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій та надання їх копій; надання копій рішень засідань Національного агентства; роз’яснень з питань застосування актів законодавства, тощо) – 33 запити або 33,67%.

Порушені у запитах на інформацію питання належать до компетенції:

 • Департаменту координації антикорупційної політики (запити або 1,71% від загальної кількості запитів);
 • Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції (запитів або 5,13%  від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції (22 запити або 18,8% від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя (56 запитів або 47,86% від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту з питань запобігання політичній корупції (запит або 0,85% від загальної кількості запитів);
 • Управління організаційно-адміністративного забезпечення (запит або 0,85% від загальної кількості запитів *);
 • Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (запитів або 5,13% від загальної кількості запитів *);
 • Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації (11 запитів або 9,4% від загальної кількості запитів *);
 • Управління документального забезпечення та контролю (запитів або 7,69% від загальної кількості запитів);
 • Управління правового забезпечення (запити або 1,71% від загальної кількості запитів *);
 • Управління персоналом (запит або 0,85% від загальної кількості запитів *);

* в тому числі – запити, які розглядаються декількома Департаментами чи Управліннями Національного агентства.

Слід зазначити, що всі запити опрацьовуються сектором з питань доступу до публічної інформації Управління документального забезпечення та контролю.

У серпні 2018 року опрацьовано 101 запит на інформацію, з них:

 • 82 запити або 83,67% від загальної кількості запитів, що надійшли у серпні 2018 року, з яких 53 запити або 54,08% від загальної кількості запитів – виконано раніше встановленого строку;
 • 19 запитів або 20% від загальної кількості запитів, що надійшли у липні 2018 року, з яких 7 запитів або 7,36% – виконано раніше строку.

Крім того, 16 запитів або 16,32% від загальної кількості запитів, що надійшли у серпні – запити на інформацію, термін виконання яких настане у вересні 2018 року.

Загальний стан надходження та виконання запитів на інформацію за січень - серпень 2018 року: