Офіційний веб-сайт
Наприклад, 16.10.2019
Наприклад, 16.10.2019
Для людей з вадами зору

Звіт про розгляд запитів на отримання інформації за період з 01.11.2017 по 30.11.2017

        

З 01.11.2017 по 30.11.2017 до Національного агентства надійшло 88 запитів на інформацію, у тому числі:

 • від фізичних осіб – 57 запитів або 64,8 % від загальної кількості запитів, з них електронною поштою – 39, поштою – 18;
 • від юридичних осіб – 31 запит або 35,2 % від загальної кількості запитів, з них електронною поштою – 27, поштою – 4.

До Національного агентства надійшло 17 запитів на інформацію від засобів масової інформації та 8 запитів – від громадських організацій.

Запитувана інформація щодо:

 • роз’яснень з питань застосування актів законодавства з питань електронного декларування; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб;
 • результатів перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які проводяться Національним агентством;
 • надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 • радників членів Національного агентства;
 • переліку суб’єктів декларування, щодо яких Національне агентство прийняло рішення про проведення та результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015-2016 роки;
 • заробітної плати членів Національного агентства;
 • наявності декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та надання їх копій;
 • стану розгляду звернень, що надійшли до Національного агентства;
 • осіб, яким Президент України та члени Кабінету Міністрів України, народні депутати України передали в управління належні їм підприємства та корпоративні права;
 • відомостей про справи про адміністративні правопорушення за статтями 1724 - 1729 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
 • надання копій протоколів та рішень засідань Національного агентства;
 • звітності політичних партій;
 • надання копій наказів Національного агентства;
 • послідовності дій користувача в інформаційно-телекомунікаційній системі “Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”.