Офіційний веб-сайт
Наприклад, 14.08.2020
Наприклад, 14.08.2020
Для людей з вадами зору

Звіт про розгляд запитів на отримання інформації за період з 02.05.2018 по 31.05.2018

       

З 02.05.2018 по 31.05.2018 до Національного агентства надійшло 122 запити на інформацію, серед яких: 71 або 58,2% надійшли електронною поштою, 43 або 35,2%  -  засобами поштового зв’язку, 7 або 5,7% - через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади та 1 або 0,8% - подано особисто.

Серед запитів, що надійшли до Національного агентства :

 • від фізичних осіб – 81 запит або 66,39% від загальної кількості запитів
 • від юридичних осіб – 41 запит або 33,61% від загальної кількості запитів

У тому числі:

 • 13 – від засобів масової інформації, що становить 11% від загальної кількості запитів;
 • 16 – від громадських організацій – або 13% від загальної кількості запитів.

Запитувана інформація щодо:

 • роз’яснень з питань застосування актів законодавства з питань електронного декларування; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб;
 • результатів перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які проводяться Національним агентством;
 • надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 • наявності декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та надання їх копій;
 • кількості складених протоколів про адміністративні правопорушення за статтями 172-6 та 188-46 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
 • повідомлень від громадян про порушення щодо витрачання коштів з державного бюджету політичними партіями;
 • звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
 • надання копій рішень засідань Національного агентства;
 • щодо преміювання працівників Національного агентства;
 • діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;
 • надання переліку дій в Єдиному державному реєстрі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єктам декларування

Порушені у запитах на інформацію питання належать до компетенції:

 • Департаменту координації антикорупційної політики (запити або 1,6 % від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції (запити або 3,3 % від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції (12 запитів або 9,8 % від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя (72 запити або 59,01 % від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту з питань запобігання політичній корупції (запити або 3,3 % від загальної кількості запитів *);
 • Управління організаційно-адміністративного забезпечення (запити або 2,5 % від загальної кількості запитів *)
 • Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (запитів або 4,1 % від загальної кількості запитів *);
 • Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації (13 запитів або 10,7 % від загальної кількості запитів *);
 • Управління документального забезпечення та контролю (запитів або 4,1 % від загальної кількості запитів *)
 • Управління правового забезпечення (11 запитів або 9,01 % від загальної кількості запитів *)
 • Відділу інформаційної політики та зв’язків зі ЗМІ (запити або 1,6 % від загальної кількості запитів *)

* запити, які розглядаються декількома Департаментами чи Управліннями Національного агентства.

Слід зазначити, що всі запити опрацьовуються сектором з питань доступу до публічної інформації Управління документального забезпечення та контролю.

У травні 2018 року закрито 106 запитів на інформацію, з них:

 • 91 запит або 74,5 % від загальної кількості запитів, що надійшли у травні 2018 року, з яких 61 запит або 50% від загальної кількості запитів – закрито раніше встановленого строку;
 • 15 запитів або 18,5% від загальної кількості запитів, що надійшли у квітні 2018 року, з яких 6 запитів або 7,4% від загальної кількості – закрито раніше строку.

Крім того, 31 запит або 25,4% від загальної кількості запитів, що надійшли у травні – запити на інформацію, термін виконання яких не настав у травні 2018 року.