Офіційний веб-сайт
Наприклад, 16.10.2019
Наприклад, 16.10.2019
Для людей з вадами зору

Звіт про розгляд запитів на отримання інформації за період з 02.07.2018 по 31.07.2018

       

 

З 02.07.2018 по 31.07.2018 до Національного агентства надійшло 95 запитів на інформацію, серед яких: 66 або 69,5% надійшли електронною поштою, 24 або 25,3%  -   засобами поштового зв’язку, 4 або 4,2% - через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади та 1 або 1,1% - подано особисто.

Серед запитів, що надійшли до Національного агентства :

 • від фізичних осіб – 68 запитів або 72,72% від загальної кількості запитів
 • від юридичних осіб – 27 запитів або 27,27% від загальної кількості запитів

У тому числі:

 • 7 – від засобів масової інформації, що становить 7,37% від загальної кількості запитів;
 • 16 – від громадських організацій – або 16,84% від загальної кількості запитів.

Запитувана інформація щодо:

 • роз’яснень з питань застосування актів законодавства з питань електронного декларування – 9 запитів або 9,38%
 •  запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших обмежень з питань запобігання корупції у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб – 5 запитів або 5,21%
 • питань діяльності Національного агентства, в тому числі – перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які проводяться Національним агентством – 29 запитів або 30,21%
 • надання статичних даних з питань діяльності Національного агентства –
  5 запитів або 5,21%
 • антикорупційних Програм – 2 запити або 2,08%
 • фінансування та звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру – 11 запитів або 11,46%
 • фізичних осіб (надання переліку дій в Єдиному державному реєстрі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єктам декларування, копії матерів розгляду скарги, копій матеріалів перевірок, тощо) – 13 запитів або 13,54%;
 • корупційних ризиків – 1 запит, або 1,03%;
 • інше (наявності декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій та надання їх копій; надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; надання копій рішень засідань Національного агентства; роз’яснень з питань застосування актів законодавства, тощо) – 21 запит або 21,88%.

Порушені у запитах на інформацію питання належать до компетенції:

 • Департаменту координації антикорупційної політики (запити або 3,77% від загальної кількості запитів);
 • Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції (запити або 3,77%  від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції (10 запитів або 9,43% від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя (47 запитів або 44,34% від загальної кількості запитів *);
 • Департаменту з питань запобігання політичній корупції (13 запитів або 12,26% від загальної кількості запитів);
 • Управління організаційно-адміністративного забезпечення (запит або 0,94% від загальної кількості запитів *);
 • Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (запитів або 6,6% від загальної кількості запитів *);
 • Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації (запитів або 7,55% від загальної кількості запитів *);
 • Управління документального забезпечення та контролю (запити або 3,77% від загальної кількості запитів);
 • Управління правового забезпечення (запитів або 4,72% від загальної кількості запитів *);
 • Управління персоналом (запити або 1,89% від загальної кількості запитів *);
 • Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції в НАЗК (запит або 0,94% від загальної кількості запитів *)

* в тому числі – запити, які розглядаються декількома Департаментами чи Управліннями Національного агентства.

Слід зазначити, що всі запити опрацьовуються сектором з питань доступу до публічної інформації Управління документального забезпечення та контролю.

У липні 2018 року опрацьовано 97 запитів на інформацію, з них:

 • 76 запитів або 80% від загальної кількості запитів, що надійшли у липні 2018 року, з яких 48 запитів або 50,5% від загальної кількості запитів – виконано раніше встановленого строку;
 • 21 запит або 12,7% від загальної кількості запитів, що надійшли у червні 2018 року, з яких 9 запитів або 42,85% – виконано раніше строку.

Крім того, 19 запитів або 20% від загальної кількості запитів, що надійшли у липні – запити на інформацію, термін виконання яких настане у серпні 2018 року.

Загальний стан надходження та виконання запитів на інформацію за січень - липень 2018 року: