Офіційний веб-сайт
Наприклад, 27.11.2020
Наприклад, 27.11.2020
Для людей з вадами зору

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків

            

Обов’язково оформлюється у вигляді додатка до антикорупційної програми. У ньому зазвичай викладається загальний опис оцінки корупційних ризиків, наприклад, оцінку здійснювала комісія чи уповноважений підрозділ, зазначаються результати опитування працівників (якщо таке проводилося), критерії визначення рівнів ймовірності наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, а також які основні ризики ідентифіковано та запропоновані заходи щодо їх усунення.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків обов’язково має містити:

  • опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (може бути викладено як у текстуальній формі безпосередньо в звіті, так і у формі таблиці ідентифікованих корупційних ризиків або включено в таблицю щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків, у тому числі як додаток до звіту);
  • пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (за формою, наведеною у додатку 6 до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органу влади).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Звіт також має бути затверджений суб’єктом затвердження антикорупційної програми!

Варто пам’ятати, що аналіз антикорупційних програм перш за все спрямований на перевірку результатів оцінювання органом влади корупційних ризиків у його діяльності в частині належності та достатності роботи із ідентифікації ризиків і конкретності та співрозмірності запропонованих заходів із їх усунення.

Тому перед затвердженням звіту переконайтесь, що у ньому йдеться саме про корупційні ризики (ймовірність того, що відбудеться подія правопорушення), а не об’єкти оцінки (наприклад, здійснення державних закупівель), корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (неповідомлення про конфлікт інтересів, зловживання службовим становищем, розголошення інформації тощо) чи порушення вимог спеціального законодавства (ненадання інформації на запити на інформацію, порушення бюджетного законодавства тощо).

Крім того, зверніть увагу на те, чи спрямовані заходи з усунення корупційних ризиків на зменшення чинників таких ризиків (наприклад, якщо як ризик ідентифіковано неврегульованість певної процедури, заходу з його усунення «проведення роз’яснювальної роботи» недостатньо, оскільки його реалізація не усуне чинник такого ризику – відсутність або недосконалість певного нормативно-правового чи організаційного акта, який регулює відповідну процедуру – уже після прийняття якого можна проводити роз’яснювальну роботу із його застосування). Те саме стосується і заходів «забезпечувати контроль», «забезпечити інформування працівників», «здійснювати виконання повноважень із дотриманням вимог законодавства», оскільки означене є існуючими заходами контролю (тобто тим, що і так здійснюється органом у тій чи іншій сфері), а заходами з мінімізації корупційних ризиків може бути визначено виключно щось нове, те чого не вистачає аби усунути ймовірність корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.